5/5

VISI

TERWUJUDNYA MADRASAH YANG UNGGUL, INOVATIF DAN ISLAMI

MISI

MENYELENGGARAKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERMAKNA

MOTTO KAMI

BERAKHLAK KARIMAH CERDAS CERIA

PASKIBRA

Pembina ekskul : Ka Faris

FUTSAL

Pembina :

OSIS

Pembina : Dra. Hj. Yayah